Återströmingsskydd

Återströmingsskydd

Durgo har ett brett sortiment av vakuumventiler vilka kan användas som återströmningsskydd för att förhindra både hävert- och övertrycksåterströmning. Vakuumventilerna finns i flera olika typer och dimensioner, många är klassade enligt standarden SS-EN 1717 och andra är traditionella vakuumventiler i horisontell och vertikal terminaltyp. Vakuumventilerna är av högtryckstyp och kan monteras direkt i ledningsnätet, både på kall- och varmvattensidan.