Luftningsventiler

För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning kan annars
tömma vattenlåsen vilket kan orsaka olägenhet på grund av lukt samt fuktpåslag på byggnadsdelar. Luftning har traditionellt sett skett med ventilationsrör genom yttertaket. När Durgo 1974 presenterade sin luftningsventil inleddes en revolution för avloppsinstallationer världen över och idag ingår luftningsventiler som en naturlig del i avloppssystem.

 

 

Läs mer om Luftningsventiler

Säkerhetsventiler & Överströmningsventiler

Durgo säkerhetsventiler har en unik konstruktion och funktionalitet. Grunden till designen för de säkerhetsventiler vi producerar idag lades redan på 1930-talet då vi patenterade vår konstruktion med tryckfjäder i torrliggande fjäderhus. Hårda krav på ingående material samt noggrannhet vid tillverkning, montering och provning är nyckelkomponenter för att tillverka en bra och tillförlitlig säkerhetsventil.

Alla våra säkerhetsventiler är CE-märkta i enlighet med AFS 2016:1; PED 2014/68/EU.

Läs mer om Säkerhetsventiler & Överströmningsventiler

Återströmingsskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och måste skyddas från förorening. En stor risk till påverkan av vattnets kvalitet är genom återströmning av förorenat vatten som sedan kan spridas till andra tappställen och fastigheter, det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga risken för återströmning.

Durgo har ett brett sortiment av vakuumventiler vilka kan användas som återströmningsskydd för att förhindra både hävert- och övertrycksåterströmning.

Läs mer om Återströmingsskydd

Ventilrör

Ventilröret används för avstängning/påfyllning för vatten och olja. Ventilröret är en kombinerad avstängning-, back- och vakuumventil vilka skyddar mot återströmning, och har avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil. Ventilröret installeras vanligen i värmeanläggningar och vattenvärmare där det skyddar installationen mot deformation vid över- och undertryck och förhindrar även återströmning.

 

Läs mer om Ventilrör

Tappventiler

Det finns alltid risk för återströmning i vattenledningarna och för att skydda vattnet från förorening måste återströmningsskydd användas. Tappkranar med slanganslutning är särskilt utsatta. Om återströmning sker i till exempel en trädgårdsslang när man vattnar gräsmattan eller tvättar bilen kan förorenat vatten strömma tillbaka in i vattensystem, vatten som sedan kan spridas till andra tappställen och fastigheter.
Durgo har ett brett sortiment tappventiler med inbyggda vakuum- och backventiler som förhindrar risken för återströmning.

Läs mer om Tappventiler