Luftningsventiler

Luftningsventiler

Durgo luftningsventil installeras direkt på avloppsledningen, vilket gör att man undviker hål i yttertaket, hål som både kostar tid och pengar och som med tiden kan börja läcka och orsaka fuktskador. Luftningsventilen öppnar vid undertryck, släpper in luft i avloppssystemet och utjämnar undertrycket så att vattenlåsen inte sugs ut. Vid normal- och övertryck är den stängd och absolut tät.

Durgo luftningsventiler har en hög luftflödeskapacitet och driftsäker konstruktion i ABS-plast med tätning av EPDM-gummi. Samtliga Durgo luftningsventiler är testade, kontrollerade och CE-märkta i enlighet med gällande standarder. Durgo luftningsventiler finns i ett flertal storlekar från 15 mm till 160 mm anpassade för att passa vanligt förekommande avloppsdimensioner över hela världen.

Klicka på den dimensionsstandard som efterfrågas i listan till höger.