Säkerhetsventiler & Överströmningsventiler

Säkerhetsventiler & Överströmningsventiler

 

Durgo säkerhetsventiler kan användas på trycksatta anläggningar med kall- och varmvatten, luft, oljor och andra media, den kan även användas som överströmningsventiler i till exempel tryckhållningssystem eller pumpanläggningar. Ventilerna ställs in individuellt och levereras med det öppningstryck kunden önskar.

Durgos säkerhetsventiler är CE-märkta i enlighet med AFS 2016:1; Tryckbärande anordningar (PED 2014/68/EG) och levereras plomberade med den röda märkskylten där öppningstryck och ventilens unika tillverkningsnummer framgår, skylten vilken är ett bevis på precision och säkerhet.