Tappventiler

Tappventiler

Det finns alltid risk för återströmning i vattenledningarna och för att skydda vattnet från förorening måste återströmningsskydd användas. Tappkranar med slanganslutning är särskilt utsatta, om återströmning sker i till exempel en trädgårdsslang när man vattnar gräsmattan eller tvättar bilen kan förorenat vatten strömma tillbaka in i vattensystem, vatten som sedan kan spridas till andra tappställen och fastigheter.
Durgo har ett brett sortiment tappventiler med inbyggda vakuum- och backventiler som förhindrar risken för återströmning.