Durgos unika Luftningsventil

För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning kan annars tömma vattenlåsen vilket kan orsaka olägenhet på grund av lukt samt fuktpåslag på byggnadsdelar.

Luftning har traditionellt sett skett med ventilationsrör genom yttertaket. När Durgo 1974 presenterade sin luftningsventil inleddes en revolution för avloppsinstallationer världen över och idag ingår luftningsventiler som en naturlig del i avloppssystem. Durgos originaldesign banade väg för en luftningsventil med hög kapacitet och tillförlitlighet. En enkel och driftsäker konstruktion med hus i ABS-plast och unik patenterad tätning av EPDM-gummi.

Högt eller lågt hus, stort eller litet – det finns alltid en passande luftningsventil från Durgo. Ett bra kvalitetsbevis är det faktum att miljontals Durgo luftningsventiler finns installerade i hus och anläggningar över hela världen.